...
alimar

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2024

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej [https://alimar.com.pl] (dalej zwanej „Stroną”). W trosce o bezpieczeństwo i prywatność Państwa danych osobowych, przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, aby poinformować Państwa o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alimar, 05-400 Otwock, ul.Generalska 5/20, tel: 507-453-434, e-mail: biuro@alimar.com.pl zwany dalej „Administratorem”.

2. Rodzaje Danych Osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  • Dane dotyczące korzystania ze strony: informacje o przeglądarkach, urządzeniach, adresach IP.

3. Cele Przetwarzania Danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • Udostępniania informacji o naszych usługach i produktach.
  • Obsługi zapytań i skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
  • Prowadzenia analiz statystycznych w celu doskonalenia naszych usług.

4. Podstawa Prawna Przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

  • Państwa zgody na przetwarzanie danych.
  • Konieczności przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
  • Obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Udostępnianie Danych Osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak dostawcy usług technicznych i marketingowych.

6. Bezpieczeństwo Danych

Działamy w oparciu o nowoczesne środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy nielegalnym przetwarzaniem.

7. Prawa Użytkowników

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

8. Pliki Cookies

Nasza Strona może korzystać z plików cookies w celu poprawy funkcjonalności i dostosowania treści do indywidualnych preferencji użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Cookies.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana, a wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

10. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: biuro@alimar.com.pl.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.